RECHTSGEBIEDEN

Het recht kent veel rechtsgebieden.
Boumanjal & Vingerling Advocaten is gespecialiseerd in onderstaande rechtsgebieden.

Strafrecht
 • drugszaken (Opiumwet)
 • geweldszaken (mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging)
 • vermogenscriminaliteit (diefstal, heling, witwassen, oplichting, flessentrekkerij, fraude, afpersing)
 • levensdelicten (moord, doodslag, dood door schuld)
 • zedendelicten
 • jeugdstrafrecht
 • ontnemingen (plukze)
 • cassaties
 • verkeersovertredingen (verzoek teruggave rijbewijs)
 • internationaal strafrecht (overlevering)
 • georganiseerde criminaliteit (criminele organisatie)
 • terroristische misdrijven
 • mensenhandel
 • detentierecht (klacht- en beroepszaken gedetineerden)
 • rekestprocedures (klaagschrift tot teruggave, verzoek tot schadevergoeding ex 89 Sv, bezwaar omzetting DNA/taakstraf)
 • VRIS-zaken (vreemdelingen in het strafrecht, zoals ongewenstverklaringen en inreisverboden)
 • bijstand slachtoffers/indienen van vorderingen benadeelde partij (slachtofferrecht)
 • uitkeringen (gemeente/UWV)
 • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
 • klachtprocedures tegen de overheid (politie)
 • ordemaatregelen vanuit de gemeente (aanwijzingen, sluitingen panden)
 • geschillen met betrekking tot de studiefinanciering (DUO)
Bestuursrecht
Bestuursrecht
 • uitkeringen (gemeente/UWV)
 • verklaringen omtrent gedrag (VOG)
 • klachtprocedures tegen de overheid (politie)
 • ordemaatregelen vanuit de gemeente (aanwijzingen, sluitingen panden)
 • geschillen met betrekking tot de studiefinanciering (DUO)
Vreemdelingenrecht
 • vreemdelingenbewaring
 • visum kort verblijf
 • vreemdelingenrecht regulier:
  − intrekking/afwijzing verblijfsvergunning
  − oplegging inreisverbod