advocaat, utrecht, strafrecht    

HOME

ADVOCATEN

KOSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ROUTE

CONTACT

 

Aan het inschakelen van een advocaat zijn kosten verbonden. Hoe hoog die kosten zijn, hangt erg af van uw financiële positie. Bij het eerste gesprek wordt dit met u besproken. Dit gesprek is kosteloos / vrijblijvend. Enkel als uw zaak in behandeling wordt genomen, worden de kosten van het eerste gesprek in rekening gebracht. Dit leidt slechts uitzondering bij gefinancierde rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand

Rechtzoekenden met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt kort gezegd in dat de Staat een (groot) deel van de advocatenkosten betaalt. De rechtzoekende is enkel in eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat. In strafzaken is het zelfs zo dat rechtzoekenden met een minimaal inkomen of die gedetineerd zitten, geheel geen eigen bijdrage verschuldigd zijn aan de advocaat. Voor meer informatie over of gefinancierde rechtsbijstand kunt de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) raadplegen.

Tegen betaling

De mogelijkheid bestaat dat uw inkomen te hoog is om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Voorts kan het zo zijn dat u, ondanks dat u daar voor in aanmerking komt, er voor kiest geen gebruik te maken van gefinancierde rechtsbijstand. In beide gevallen bent u de advocaat een uurtarief verschuldigd. Het tarief kan afhangen van een aantal factoren, zoals het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de mate waarin specialistische kennis is vereist en eventueel uw persoonlijke omstandigheden. Een andere mogelijkheid is dat er voor een bepaalde zaak een totaalbedrag wordt afgesproken. Ook bij de bepaling van het totaalbedrag kunnen de voornoemde factoren een rol spelen.

Aangezien Boumanjal & Vingerling Advocaten een kantoor is dat haar dienstverlening gaarne bereikbaar maakt voor alle lagen der samenleving, wordt een concurrerend uurtarief gebezigd.

Rechtsbijstandverzekering

Het kan voorkomen dat u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten. De rechtsbijstandverzekering zal alleen de advocatenkosten vergoeden als in de polis het recht op vrije advocaatkeuze is opgenomen. Het verdient dan ook aanbeveling de polisvoorwaarden mee te nemen naar het eerste gesprek.

Bijkomende kosten

Soms dienen er in het kader van de te voeren procedure kosten gemaakt te worden door de advocaat. Deze kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels, procureurskosten, etc. worden aan de rechtzoekende doorberekend. Bij gefinancierde rechtsbijstand worden deze kosten meestal deels door de Staat vergoed. Bij betalende zaken worden voorts de kilometerkosten (0,25 euro per kilometer) en kantoorkosten (het totaal van het honorarium wordt verhoogd met 7%) in rekening gebracht bij de rechtzoekende.

 

Boumanjal & Vingerling Advocaten © 2012